Hjemmefødsel i Oslo, Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Råde, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler m.fl.

Jordmor Vibeke Killi

HjemmejordmorVikenFredrikstadJordmor Vibeke Killi

Hei, jeg heter Vibeke

Jeg tilbyr hjemmefødsler i Oslo, Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Råde, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler.

Hvis du planlegger å føde hjemme, kontakt meg gjerne på e-post eller telefon.

Informasjon

Adresse
1619 Fredrikstad

Telefon
92629686

Tjenester
Ammehjelp, Hjemmefødsel, Svangerskapskonsultasjon og Veiledning.

Utdanning

Om Jordmor Vibeke Killi

Jeg tilbyr svangerskapsomsorg, etterkontroll, fødselsamtale, ammesamtaler, hjemmefødsel, akupunktur etc. i sentrale østlandsområdet,

Tjenester

Hjemmejordmor Vibeke Killi tilbyr blant annet Ammehjelp, Hjemmefødsel, Svangerskapskonsultasjon og Veiledning.

Informasjon om hjemmefødsler

Det er lurt å drøfte ønsket om hjemmefødsel med jordmor tidligst mulig i svangerskapet. Da får du bedre oversikt over fødetilbudet og valgmuligheter der du bor, og du får informasjon om vanlige rutiner ved en planlagt og forventet normal fødsel.

Før en hjemmefødsel skal jordmor avklare at:

  • du er frisk
  • du har hatt et normalt svangerskap
  • du bærer kun ett fosterfosteret ligger i hodeleie
  • du ikke har hatt keisersnitt tidligere
  • du har hatt normale svangerskap og fødsler tidligere dersom du er flergangsfødende
Priser hjemmefødsel

Ingen prisliste registrert for hjemmejordmor Vibeke Killi.

Det er vanskelig å gi en fast pris for hjemmefødsel, da det kan variere fra sted til sted og avhenge av hvilken type hjelp du ønsker.

Noen faktorer som kan påvirke prisen kan være:

  • Hvilken type hjelp du ønsker
  • Om du velger et fødselsforberedende kurs
  • Om du behøver ekstra utstyr eller oppfølging

Kontakt jordmor Vibeke direkte for mer informasjon.