Hvorfor Hjemmejordmor.no?

Hjemmejordmor.no ble til for at kvinner eller par som ønsker planlagt hjemmefødsel enkelt kan finne jordmødre som tilbyr dette i sitt nærområde.

Ta gjerne kontakt med oss om du har forslag til forbedringer og tips, eller om du selv er jordmor som tilbyr hjemmefødsler, og ønsker å være med i oversikten.