Hvorfor Hjemmejordmor.no?

Hjemmejordmor.no ble til for at kvinner eller par som ønsker planlagt hjemmefødsel enkelt kan finne jordmødre som tilbyr dette i sitt nærområde.

Ta gjerne kontakt med oss om du har forslag til forbedringer og tips, eller om du selv er jordmor som tilbyr hjemmefødsler, og ønsker å være med i oversikten.

Det kan være flere grunner til at noen velger å føde hjemme:

  • Mange foretrekker en mer intim og rolig atmosfære hjemme fremfor et sykehus.
  • Noen føler seg mer avslappet og trygg i sitt eget hjem enn i et fremmed miljø.
  • Det kan være mer fleksibelt å føde hjemme, da det gir mulighet for å ha med seg flere støttepersoner og ha en mer individuelt tilpasset fødsel.
  • For noen kan det være en måte å ha mer kontroll over fødselen på, og det kan gi en følelse av å være mer delaktig i fødselsprosessen.
  • Det kan også være en økonomisk fordel, da hjemmefødsel ofte er billigere enn fødsel på sykehus.