Hjemmefødsel i Trondheim m.fl.

Jordmor Tonje Kristin Jensen

HjemmejordmorUspesifisert områdeTonje Kristin Jensen

Hei, jeg heter Tonje Kristin

Jeg tilbyr hjemmefødsler i Trondheim.

Hvis du planlegger å føde hjemme, kontakt meg gjerne på e-post eller telefon.

Informasjon

Adresse
Trondheim

Telefon
40 64 39 56

Tjenester
Hjemmefødsel.

Utdanning

Jordmødre i Nærheten

Om Tonje Kristin Jensen
Jeg har base i Trondheim og tar på meg hjemmefødsler i områdene Trondheim.
Tjenester

Hjemmejordmor Tonje Kristin Jensen tilbyr blant annet Hjemmefødsel.

Informasjon om hjemmefødsler

Det er lurt å drøfte ønsket om hjemmefødsel med jordmor tidligst mulig i svangerskapet. Da får du bedre oversikt over fødetilbudet og valgmuligheter der du bor, og du får informasjon om vanlige rutiner ved en planlagt og forventet normal fødsel.

Før en hjemmefødsel skal jordmor avklare at:

  • du er frisk
  • du har hatt et normalt svangerskap
  • du bærer kun ett fosterfosteret ligger i hodeleie
  • du ikke har hatt keisersnitt tidligere
  • du har hatt normale svangerskap og fødsler tidligere dersom du er flergangsfødende
Priser hjemmefødsel

Ingen prisliste registrert for hjemmejordmor Tonje Kristin Jensen.

Det er vanskelig å gi en fast pris for hjemmefødsel, da det kan variere fra sted til sted og avhenge av hvilken type hjelp du ønsker.

Noen faktorer som kan påvirke prisen kan være:

  • Hvilken type hjelp du ønsker
  • Om du velger et fødselsforberedende kurs
  • Om du behøver ekstra utstyr eller oppfølging

Kontakt jordmor Tonje Kristin direkte for mer informasjon.