Hjemmefødsel i Midt-Telemark, Notodden, Tinn, Drammen, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Øvre Eiker og Sigdal m.fl.

Jordmor Jutta Rimpler

HjemmejordmorVikenKongsbergJordmor Jutta Rimpler

Hei, jeg heter Jutta

Jeg tilbyr hjemmefødsler i Midt-Telemark, Notodden, Tinn, Drammen, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Øvre Eiker og Sigdal.

Hvis du planlegger å føde hjemme, kontakt meg gjerne på e-post eller telefon.

Informasjon

Adresse
3614 Kongsberg

Telefon
906 51 886

Tjenester
Akupressur, Akupunktur, Barselbesøk, Energimedisin, Fødselsforberedelse grupper, Fødselsforberedelse individuell, Føllingprøve, Hjemmefødsel, Kvinnehelse, Massasje, Mindfullness, Samtaler psykisk helse, Svangerskapskonsultasjon, Vannfødsel og Veiledning.

Utdanning

Om Jordmor Jutta Rimpler

Jeg tar på meg hjemmefødsler opptil 1 time fra Kongsberg.

Fra 1988 til 1991 ble jeg utdannet som jordmor på et stort universitetssykehus i Tyskland. Vi hadde flere tusen fødsler per år og jeg prøvde å holde fokus på den normale fødselen som var drivkraften i mitt yrkesvalg.

Med eksamen i lomma begynte jeg å jobbe på en liten avdeling samtidig som jeg startet som privatpraktiserende jordmor med hjemmefødsler.

I 1993 slo jeg meg sammen med 7 andre jordmødre for å starte en fødestue som var ren jordmorstyrt og uavhengig av noe sykehus. Flere av jordmødrene hadde lang erfaring med hjemmefødsler og var glade for å kunne dele og videreformidle det gamle jordmor håndverket. Vi jobbet sammen med fødende både på fødestuen og hjemme.

I 1996 kom jeg til Norge.

Ved siden av å jobbe med hjemmefødsler kunne jeg utvide min erfaring som jordmor både i kommunen, på en liten fødeavdeling og en fødestue.

I dag har jeg min privatpraksis med kurs, veiledning, behandling og hjemmefødsler. Jeg bruker min erfaring og forskjellige metoder for å støtte det normale og for å gi ro og rom for en personlig vekst.

Tjenester

Hjemmejordmor Jutta Rimpler tilbyr blant annet Akupressur, Akupunktur, Barselbesøk, Energimedisin, Fødselsforberedelse grupper, Fødselsforberedelse individuell, Føllingprøve, Hjemmefødsel, Kvinnehelse, Massasje, Mindfullness, Samtaler psykisk helse, Svangerskapskonsultasjon, Vannfødsel og Veiledning.

Informasjon om hjemmefødsler

Det er lurt å drøfte ønsket om hjemmefødsel med jordmor tidligst mulig i svangerskapet. Da får du bedre oversikt over fødetilbudet og valgmuligheter der du bor, og du får informasjon om vanlige rutiner ved en planlagt og forventet normal fødsel.

Før en hjemmefødsel skal jordmor avklare at:

  • du er frisk
  • du har hatt et normalt svangerskap
  • du bærer kun ett fosterfosteret ligger i hodeleie
  • du ikke har hatt keisersnitt tidligere
  • du har hatt normale svangerskap og fødsler tidligere dersom du er flergangsfødende
Priser hjemmefødsel

Ingen prisliste registrert for hjemmejordmor Jutta Rimpler.

Det er vanskelig å gi en fast pris for hjemmefødsel, da det kan variere fra sted til sted og avhenge av hvilken type hjelp du ønsker.

Noen faktorer som kan påvirke prisen kan være:

  • Hvilken type hjelp du ønsker
  • Om du velger et fødselsforberedende kurs
  • Om du behøver ekstra utstyr eller oppfølging

Kontakt jordmor Jutta direkte for mer informasjon.