Hjemmefødsel i Åmli, Arendal, Birkenes, Flekkefjord, Froland, Grimstad, Kristiansand, Lillesand, Lyngdal, Mandal, Tvedestrand og Vennesla m.fl.

Jordmor Ragnhild Risbruna Tveit

HjemmejordmorAgderGrimstadJordmor Ragnhild Risbruna Tveit

Hei, jeg heter Ragnhild

Jeg tilbyr hjemmefødsler i Åmli, Arendal, Birkenes, Flekkefjord, Froland, Grimstad, Kristiansand, Lillesand, Lyngdal, Mandal, Tvedestrand og Vennesla.

Hvis du planlegger å føde hjemme, kontakt meg gjerne på e-post eller telefon.

Informasjon

Adresse
4876 Grimstad

Telefon
91106168

Tjenester
Hjemmefødsel.

Utdanning

Om Jordmor Ragnhild Risbruna Tveit

Jeg tar på meg hjemmefødsler i Agder med reisevei inntil 1,5 timer fra Grimstad kommune.

Tjenester

Hjemmejordmor Ragnhild Risbruna Tveit tilbyr blant annet Hjemmefødsel.

Informasjon om hjemmefødsler

Det er lurt å drøfte ønsket om hjemmefødsel med jordmor tidligst mulig i svangerskapet. Da får du bedre oversikt over fødetilbudet og valgmuligheter der du bor, og du får informasjon om vanlige rutiner ved en planlagt og forventet normal fødsel.

Før en hjemmefødsel skal jordmor avklare at:

  • du er frisk
  • du har hatt et normalt svangerskap
  • du bærer kun ett fosterfosteret ligger i hodeleie
  • du ikke har hatt keisersnitt tidligere
  • du har hatt normale svangerskap og fødsler tidligere dersom du er flergangsfødende
Priser hjemmefødsel

Ingen prisliste registrert for hjemmejordmor Ragnhild Risbruna Tveit.

Det er vanskelig å gi en fast pris for hjemmefødsel, da det kan variere fra sted til sted og avhenge av hvilken type hjelp du ønsker.

Noen faktorer som kan påvirke prisen kan være:

  • Hvilken type hjelp du ønsker
  • Om du velger et fødselsforberedende kurs
  • Om du behøver ekstra utstyr eller oppfølging

Kontakt jordmor Ragnhild direkte for mer informasjon.