Hjemmefødsel i Lyngdal m.fl.

Jordmor Karin-Marie Bjørnestad

HjemmejordmorAgderLyngdalJordmor Karin-Marie Bjørnestad

Hei, jeg heter Karin-Marie

Jeg tilbyr hjemmefødsler i Lyngdal.

Hvis du planlegger å føde hjemme, kontakt meg gjerne på e-post eller telefon.

Informasjon

Adresse
4580 Lyngdal

Telefon
91619908

Tjenester
Hjemmefødsel.

Utdanning

Om Jordmor Karin-Marie Bjørnestad

Jeg tar på meg hjemmefødsler med opptil 1,5 timer reisevei fra Lyngdal kommune.

Tjenester

Hjemmejordmor Karin-Marie Bjørnestad tilbyr blant annet Hjemmefødsel.

Informasjon om hjemmefødsler

Det er lurt å drøfte ønsket om hjemmefødsel med jordmor tidligst mulig i svangerskapet. Da får du bedre oversikt over fødetilbudet og valgmuligheter der du bor, og du får informasjon om vanlige rutiner ved en planlagt og forventet normal fødsel.

Før en hjemmefødsel skal jordmor avklare at:

  • du er frisk
  • du har hatt et normalt svangerskap
  • du bærer kun ett fosterfosteret ligger i hodeleie
  • du ikke har hatt keisersnitt tidligere
  • du har hatt normale svangerskap og fødsler tidligere dersom du er flergangsfødende
Priser hjemmefødsel

Ingen prisliste registrert for hjemmejordmor Karin-Marie Bjørnestad.

Det er vanskelig å gi en fast pris for hjemmefødsel, da det kan variere fra sted til sted og avhenge av hvilken type hjelp du ønsker.

Noen faktorer som kan påvirke prisen kan være:

  • Hvilken type hjelp du ønsker
  • Om du velger et fødselsforberedende kurs
  • Om du behøver ekstra utstyr eller oppfølging

Kontakt jordmor Karin-Marie direkte for mer informasjon.