Hjemmefødsel i Østfold, Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Råde, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler m.fl.

Jordmor Ann Karin Daae Broholm

HjemmejordmorVikenAremarkJordmor Ann Karin Daae Broholm

Hei, jeg heter Ann Karin

Jeg tilbyr hjemmefødsler i Østfold, Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Råde, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler.

Hvis du planlegger å føde hjemme, kontakt meg gjerne på e-post eller telefon.

Informasjon

Adresse
1709 Sarpsborg

Telefon
412 21 141

Tjenester
Akupunktur, Barselbesøk og Hjemmefødsel.

Utdanning

Om Jordmor Ann Karin Daae Broholm
Jeg har base i Sarpsborg og tar på meg hjemmefødsler i områdene Østfold, Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Råde, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler.
Tjenester

Hjemmejordmor Ann Karin Daae Broholm tilbyr blant annet Akupunktur, Barselbesøk og Hjemmefødsel.

Informasjon om hjemmefødsler

Det er lurt å drøfte ønsket om hjemmefødsel med jordmor tidligst mulig i svangerskapet. Da får du bedre oversikt over fødetilbudet og valgmuligheter der du bor, og du får informasjon om vanlige rutiner ved en planlagt og forventet normal fødsel.

Før en hjemmefødsel skal jordmor avklare at:

  • du er frisk
  • du har hatt et normalt svangerskap
  • du bærer kun ett fosterfosteret ligger i hodeleie
  • du ikke har hatt keisersnitt tidligere
  • du har hatt normale svangerskap og fødsler tidligere dersom du er flergangsfødende
Priser hjemmefødsel

Ingen prisliste registrert for hjemmejordmor Ann Karin Daae Broholm.

Det er vanskelig å gi en fast pris for hjemmefødsel, da det kan variere fra sted til sted og avhenge av hvilken type hjelp du ønsker.

Noen faktorer som kan påvirke prisen kan være:

  • Hvilken type hjelp du ønsker
  • Om du velger et fødselsforberedende kurs
  • Om du behøver ekstra utstyr eller oppfølging

Kontakt jordmor Ann Karin direkte for mer informasjon.