Hjemmefødsel i Oslo, Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Råde, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler m.fl.

Jordmor Heidi Melleby

HjemmejordmorVikenFredrikstadJordmor Heidi Melleby

Hei, jeg heter Heidi

Jeg tilbyr hjemmefødsler i Oslo, Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Råde, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler.

Hvis du planlegger å føde hjemme, kontakt meg gjerne på e-post eller telefon.

Informasjon

Adresse
1619 Fredrikstad

Telefon
92485857

Tjenester
Ammehjelp, Hjemmefødsel, Svangerskapskonsultasjon og Veiledning.

Utdanning

Om Jordmor Heidi Melleby

Jeg tilbyr svangerskapsomsorg, etterkontroll, fødselsamtale, ammesamtaler, hjemmefødsel, akupunktur etc. i sentrale østlandsområdet,

Tjenester

Hjemmejordmor Heidi Melleby tilbyr blant annet Ammehjelp, Hjemmefødsel, Svangerskapskonsultasjon og Veiledning.

Informasjon om hjemmefødsler

Det er lurt å drøfte ønsket om hjemmefødsel med jordmor tidligst mulig i svangerskapet. Da får du bedre oversikt over fødetilbudet og valgmuligheter der du bor, og du får informasjon om vanlige rutiner ved en planlagt og forventet normal fødsel.

Før en hjemmefødsel skal jordmor avklare at:

  • du er frisk
  • du har hatt et normalt svangerskap
  • du bærer kun ett fosterfosteret ligger i hodeleie
  • du ikke har hatt keisersnitt tidligere
  • du har hatt normale svangerskap og fødsler tidligere dersom du er flergangsfødende
Priser hjemmefødsel

Ingen prisliste registrert for hjemmejordmor Heidi Melleby.

Det er vanskelig å gi en fast pris for hjemmefødsel, da det kan variere fra sted til sted og avhenge av hvilken type hjelp du ønsker.

Noen faktorer som kan påvirke prisen kan være:

  • Hvilken type hjelp du ønsker
  • Om du velger et fødselsforberedende kurs
  • Om du behøver ekstra utstyr eller oppfølging

Kontakt jordmor Heidi direkte for mer informasjon.